English version

 
Archív - Martinské dni
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia
Online platba

Témy konferencie

Aktuálny výskyt a vývoj chorôb z povolania

Ochorenia podporno-pohybového systému

Ochorenia respiračného systému

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné zdravotné služby

Varia

 

 

Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva
Slovenská lekárska spoločnosť
Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN Martin

Občianske združenie „ZDRAVIE PRI PRÁCI“

Vás pozývajú na vedeckú konferenciu

XII. MARTINSKÉ DNI PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE

so zahraničnou účasťou,
pod záštitou prof. MUDr. Jána Danka, CSc., dekana JLF UK

18. – 19. október 2018
Hotel Turiec v Martine

Konferencia je ohodnotená kreditmi ARS CME

Hotel Turiec

 

 

 
 
 
 
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2016